Javorová má nový vchod

Konečne po rôznych peripetiách sa nám podarilo opraviť vchod do Javorovej priepasti.