Výmena rebríkov v Starom Hrade

keďže niektoré rebríky už presiahli svoju životnosť, definitívne sme sa rozhodli  vymeniť aj ostané, ale tentoraz za antikorové dúfame, že vydržia viac….