Krakovka zazimovaná

Keďže zima klope na dvere  rozhodli sme sa tak ako po iné roky zazimovať niektoré lokality tak, aby sme na rok mohli pokračovať v ďalšom výskume.