Chourum de la Pare 1 a 2 (Complexe de l’Empire) – Pic de Bure

S Claudine sme spravili výstup k Chourum de la Pare (cca 2500 m, červený trojuholník, 3h od parkoviska), ktorý vedie do rozsiahlejšieho systému nazvaného Complexe de l’Empire. V tejto lokalite sa nachádzajú 2 vchody.

Vyšší vchod nasával (vonkajšia teplota pod 0°C) a viedol do zaľadnených úrovni systému Complexe d’Empire pod Plateau de Pic de Bure (2707 m). Časti jaskyne, ktoré sme navštívili pozostávajú z pekne modelovaných meandrov (približne 3-4 m vysoké a 1 m široké) a  z väčších domov (pravdepodobne priepasti z vyšších úrovni jaskýň). Mnohé horizontálne časti sú celoročne zaľadnene, na pohyb v jaskyni sme používali mačky. Priestory boli pravdepodobne vytvorené aktívnym tokom (v 2500 m výške!) a tiež boli viditeľne fosílne náteky, čo naznačuje teplejšie klimatické podmienky v minulosti tejto jaskyne. Skrasovatenosť masívu je taktiež pozoruhodná. Nepozorovala som však žiadne kryštalické sedimenty. Ďaľšou zaujímavosťou bol druhy vchod (vo vzdialenosti 20 m a približne 10 m nižšie). Vchod vedie do domu vo výške 5 m a končí po 10 m. Vchod nenasával, ale s určitosťou vyduchoval teplejší vzduch (režim vrchného vchodu), čo sa ľahko pozorovalo pri negatívnej vonkajšej teplote. Myslím si, že by sa tuná oplatilo pokopať. Tento vchod môže komunikovať buď so známymi cestami Complexu de l’Empire, alebo viesť do ešte neznámych časti tohto systému. Marianna Jagerčíková