Jaskyňa slnečného lúča

Na druhý deň sme išli do Jaskyne slnečného lúča Ondro s Petrom išli na dno kde dotiahli ďalšiu hadicu na odvodnenie. Na dne bola hrádza zanesená štrkom až po pracovisko, pravdepodobné sa valilo veľa vody. Ja som…

s Monikou a s Martinom išiel hľadať kryogénne karbonáty. V prvom dóme sme našli hydrotermálne kalcity. Nenašli sme žiadne kryogénne karbonáty nakoľko podľa vyjadrenia Moniky jaskyňa je pomerné živá (veľa vody) ale sa našli nejaké kryogénne rafty(?) treba overiť o čo sa jedná. Foto Jagerčík a Monika