Javorová má nový vchod

Konečne po rôznych peripetiách sa nám podarilo opraviť vchod do Javorovej priepasti.

Starý  drevený vchod nám vydržal skoro 30 rokov. Pred pár rokmi nám ho lavína a hniloba zničila tak sme sa rozhodli, že tentoraz opravu urobíme tak aby vchod vydržal minimálne 50 rokov. Z toho dôvodu sme sa rozhodli, že rám zhotovíme z nerezových L profilov a výplň z plastových sklolaminátových roštov. Nakoľko sa vchod nachádza pomerné vysoko snažili sme sa materiál dopra viť čo najvyššie po možných lesných cestách . Nakoniec sme materiál dopravili pomerne vysoko  a zostalo len zhruba 350 m prevýšenia a tak vynášku materiálu na viackrát hlavne Ondro sme zvládli pomerne rýchlo aj za pomoci P. Orvoša. Samotnú výmenu sme v trojici a pri trojnásobnej búrke nakoniec zvládli za jeden deň, v druhý deň sme robili len kozmetické úpravy. Náklady na materiál sme v tomto prípade vyčísli cca na 750 € o ostatných ani nehovoriac. Ostatné na priloženom foto