Krakovka zazimovaná

Keďže zima klope na dvere  rozhodli sme sa tak ako po iné roky zazimovať niektoré lokality tak, aby sme na rok mohli pokračovať v ďalšom výskume.Počas
roka sme  venovali  väčšinu akcii výskumným prácam v Poľovníckej jaskyni a v Liehovej sonde. Samozrejme aj nejakým údržbárskym prácam hlavne v Starom hrade pri príležitosti exkurzie z kongresu sme vymenili zopár drevených rebríkov a lanka na skružiach v 2 priepasti za antikorové a taktiež pripravili menšiu exkurznú príručku  pre návštevníkov o objavoch na Krakovke.  Okrem toho sme sa venovali aj nejakým
údržbárskym prácam v bivaku. Čo sa týka výskumu tak v Poľovníckej sme sa
dopracovali k takému stavu , že sa nám zrútil skoro 2,5 m múr zo skál
a tým pádom aj ďalšiemu výskumu, kým sa to nejako neusadne.
V Liehovej sme sa zase zaplietli do úzkej pukliny kde je momentálne problém
s identifikáciou  prievanu, pravdepodobné sa bude lepšie postupovať proti prievanu. A ku konca roka ešte v rámci speleoškoly  sme sa venovali likvidácii poškodeného 30 ročného rebríka v Riečnej priepasti, ale o tom na inom mieste… 

sss.sk – speleoskola