Potápanie v Goule de Tannerie – krst

Francúzska Speleologická Federácia organizuje potápačský krst pre jaskynných suchozemcov. Pod dozorom skúseného potápača Philippa Bertochia sme sa postupne zatápali do vyvieračky Goule de Tannerie, ktorá odvodňuje krasový masív Ardeche.

V rámci krstu sme sa potápali v sifóne v dĺžke cca 40 m. Táto oblasť je vyhľadávaná potápačmi pre tréning, pretože sa prakticky nemuli (dobra viditeľnosť). Prvý sifón v dĺžke okolo 700 m je približne v rovnakej úrovni (netreba dekompresovať, ďalšia výhoda), potom nasleduje sústava priepasti. Rekord v potápaní v tejto lokalite je -240 m a zatopené časti neboli prekonané. Toto prevýšenie je zapríčinené Messinskou krízou (pred 5,3 Mi), keď vyschlo Stredozemné more a povrchové a podzemne rieky sa výrazne zarezali (regresia hydrologického systému). Následným naplnením mora, sa nové systémy zaniesli sedimentami (transgresia) a podzemne odvodňovanie  sa prispôsobilo novej situácii vytvorením stúpajúcej vetvy. Je pozoruhodne, že približne 100 m od tejto vyvieračky sa nachádza ďalšia vyvieračka (Goule de Pont), v ktorej sa tiež potápa. Táto vyvieračka tiež nebola prekonaná a dokonca obe vyvieračky nie sú prepojene potápačmi (pravdepodobná komunikácia cez úzke spary). Rozdiel v chemickej kompozícii určuje, že tieto dve vyvieračky odvodňujú dve rozdielne krasové oblasti. Teplota vody je okolo 12°C (a aj tak mi bola zima, brr). Vyvieračky sa nachádzajú v parku v dedine Bourg St. Andéol, 50 m od parkoviska (nulový transport potápačského materiálu). Marianna Jagerčíková