Večná robota

Po dlhšom čase sme sa rozhodli pokračovať v rozoberaní závalu a pukliny vo Večnej robote za Kúpeľmi kde chýba na povrch asi 27 m prípadne aj viac ak sa zmení smer chodby pod kótu.Tu je ešte ďalšia možnosť  kde jaskyňa môže pokračovať  ďalej až po kótu 1652 m n. m. Na tejto ceste by sme mali prebehnúť aj 500 m hĺbku jaskyne, ale zatiaľ je to len skúška nervov nakoľko sa  zával rozoberá rovno nad hlavami. Taktiež prístup na pracovisko si vyžaduje aj časové straty lebo pred tým musíme ešte vypustiť sifón Kúpele, čo zo začiatku trvalo skoro 4 hodiny , ale teraz po vylepšení je to len 30 minút a v zime ešte menej nakoľko sa tento nestačí naplniť do plna. Povzbudzujúce je, že zvuková komunikácia s povrchom funguje aj v jaskyni aj na povrchu čo je dobrý predpoklad ,že sme správne zmerali jaskyňu a možno ďalší náhradný vchod bude na obzore.