Repasácia rebríkov v Starom hrade

Nakoľko už na niektorých kotviacich prvkoch. ale hlavne na lanách sa prejavil zub času je potrebné postupne pokračovať aj vo výmene ďalších rebríkov, po Druhej priepasti, Siene prieskumnikov, Studni radosti a rozpracovanej Riečnej priepasti prišli na rad aj Tretia, Štvrtá priepasť a drevené rebríky v Meandri 79…. Continue reading „Repasácia rebríkov v Starom hrade“

Na Krakovke 499,86m

Pod dlhšom čase t.j. 12 rokoch sme zase posunuli prevýšenie Systému Hipmanových jaskýň o pár metrov ďalej..

„prehĺbenie“ lepšie povedané prekopanie do plusu sa nám podarilo vo Večnej robote za sifónom Kúpele, kde sme sa prekopali cez 12 m zával a puklinu k ďalšiemu pravdepodobne povrchovému závalu pod sedlom nad Čiernou dolinkou kde nám chýba ešte cca 15 m. Práca v závale je veľmi nebezpečná a veľmi náročná nakoľko okrem skál a hliny nám ešte do toho kvapčila voda a tak robota je možná len v gumenej kombinéze. Okrem toho nakopaný materiál sa musel presúvať asi 20 m nižšie na dno meandra. Na zabezpečenie proti zavaleniu sme používali železné rozperné prvky, ktoré sa dajú nastaviť podľa potreby. Okrem toho za tieto rozperky sme ešte dávali aj drevené štiepance a tak práca sa stála pomerne bezpečná. Záver závalu stúpa kolmo a jeho bezpečnosť si vyžiada asi ďalšie zabezpečenie. Vzdušná komunikácia na konci závalu je veľmi zvláštna a zdá sa, že sa tu stretávajú asi dva prievany, jeden z blízkeho povrchu, ktorý je ale veľmi slabý a potom ďalší, ktorý vychádza asi z inej časti zatiaľ nepoznanej.

Javorová priepasť + mapa

31. 3. 1985 pri zjazde z Krakovej hole do Javorového sedla Marián zbadal v snehu vytopený asi 1 m vysoký kráter od teplých výparov z podzemia. Vytopené miesto sa nachádzalo v južnom svahu Krakovej hole nad sedlom Javorie v nadmorskej výške 1599 m. Už v máji toho roku sme začali na novej lokalite pracovať a trvalo to až do júna 1986 kde sa členom Speleoklubu Detva podarilo po cca 40 m kopaní preniknúť konečné do jaskynných priestoroch.

Jaskyňa je hlboká 313 m a dlhá cez 2 300 m. Má dve dlhé vetvy. Pravá vetva má priepasťovitý charakter až do hĺbky 160 m pričom najväčšia priepasť Detvianska ozvena má 40 m. Druhá vetva má stúpajúci charakter a vychádza na povrch druhým taktiež prekopaným vchodom. Zaujímavá je dolná časť jaskyne kde v Diamantovom meandri sa nachádza sádrovec. Celá jaskyňa okrem Detvianskej ozveny je sprístupnená stabilnými lanovo duralovými rebríkmi a menšie stupne drevenými rebríkmi. V jaskyni sa nachádza cca 50 ks rebríkov. Continue reading „Javorová priepasť + mapa“