Výmena rebríkov v Starom Hrade

keďže niektoré rebríky už presiahli svoju životnosť, definitívne sme sa rozhodli  vymeniť aj ostané, ale tentoraz za antikorové dúfame, že vydržia viac….

po výmene rebríkov v Druhej priepasti v Sieni prieskumníkov a aj najdlhšieho rebríka 45 m v Studni radosti zostáva ešte dokončiť výmenu v Riečnej priepasti, v Tretej a Štvrtej priepasti a zopár rebríkov menších bez skruži. Pri niektorých rebríkoch som už druhý krát, ale dúfam, že tieto už vydržia aspoň 50 rokov. Z pôvodných rebríkov sa dajú použiť len duralové priečky a skruže. Niekoľko pár obrázkov nižšie…