Pokračovanie hydrologického prieskum vo Francúzsku

Členka nášho klubu Marianna okrem povrchových prieskumoch hlavne v zime sa zapája aj do hydrologického prieskumu v oblasti Devouly aj z titulu konzultácii o hydrólogii s francúzskym študentom. Posledne absolvovali aj Dvoj farbenie v jaskyniach Tune de Renards (fluorescein) a v Chourum des Beaux Yeaux (Acide Amino G), predpokladany vytok…

Starý Hrad animácia

Animácia z najhlbšiej jaskyne Slovenska Systém Hipmanových jaskýň jaskyňa Starý Hrad, jaskyne Krakova Hoľa. Prechod touto jaskyňou trvá cca 6 hod podľa kondície. Samozrejme nie je určená pre každého, len pre jaskyniarov , ktorí chcú pomôcť pri jej údržbe prípadne pri objavovaní ďalších postupov, ktoré sú zatiaľ nepreskúmane a určite…

Plošinové systémy

Pri prieskume jaskynných systémov sa nám pre pohodlnejší a rýchlejší pohyb jaskyňou okrem rebríkov osvedčili aj rozličné plošiny; najčastejšie ich zhotovujeme nad ústím priepasti. Pokúsim sa stručne informovať o ich zhotovovaní a o možnostiach ich https://sss.sk/wp-content/uploads/2011/10/Spravodaj-2009-4.pdf.    Related Images:

Večná robota – Kúpele

Trocha histórie z prieskumu Večnej roboty za sifónom v Kúpeľoch kde je možné dosiahnuť hĺbku jaskyne -500 m chýba ešte 14 cm a Systém Hipmanových jaskýň by mal takú hĺbku. Vyzerá to tam aj pre jaskyniarov celkom labúžo Related Images:

Farbenie vzduchom

Aj farbenie vzduchu môže jaskyniarovi povedať veľa, dokonca si myslím, že ešte oveľa viac ako farbenie vody, lebo tá má len jeden smer pohybu – gravitačný. Pri farbení vzduchu sme schopní určiť nielen spodné vchody do jaskýň, ale aj horné vchody, prípadne určiť v jaskyni miesta, kde zafarbená vzduchová hmota…

Praktické skúsenosti z farbiacich pokusov

V knihe Praktická speleológia sa dočítate, čo všetko je potrebné pri realizácii farbiacich pokusov v hydrologických jaskynných systémoch. Na doplnenie niektorých praktických skúseností z vyko­návania takýchto pokusov som sa rozhodol zhrnúť naše poznatky z danej problema­tiky. Related Images: