Francúzske svište sa činia

Navštívili sme Baume de Jalabres s cieľom overiť prítomnosť nezoxidovaných alluvialných sedimentov pre palynologickú analýzu. Pod turistickým chodníkom v línii jaskyne sme skonštatovali nový sviští výkop. Related Images:

Jaskyňa slnečného lúča

Na druhý deň sme išli do Jaskyne slnečného lúča Ondro s Petrom išli na dno kde dotiahli ďalšiu hadicu na odvodnenie. Na dne bola hrádza zanesená štrkom až po pracovisko, pravdepodobné sa valilo veľa vody. Ja som… Related Images:

Pár akcii vo Francúzsku

Posledné roky si poniektorí členovia skupiny robia výskum v menších Francúzskych jaskyniach  za účelom prieskumu a  geologického výskumu. Nebolo to inak ani tohto roku.. Related Images: