Na Krakovke 499,86m

Pod dlhšom čase t.j. 12 rokoch sme zase posunuli prevýšenie Systému Hipmanových jaskýň o pár metrov ďalej.. „prehĺbenie“ lepšie povedané prekopanie do plusu sa nám podarilo vo Večnej robote za sifónom Kúpele, kde sme sa prekopali cez 12 m zával a puklinu k ďalšiemu pravdepodobne povrchovému závalu pod sedlom nad Čiernou dolinkou…

Aktivita v Dévoluy,

Naša členka klubu vo Francúzsku nezaháľa, okrem prednášok pre laickú verejnosť absolvovala aj prednášku pre vedecké publikum vo forme seminára v laboratóriu IS Terre v Grenobli a Edytem v Chambéry.Téma a jej dopady na paleo-geografické rekonštrukcie západných Álp publikum zaujali a dohodli  sa na ďalšej spolupráci pri písaní článku. Okrem…

Javorová priepasť + mapa

31. 3. 1985 pri zjazde z Krakovej hole do Javorového sedla Marián zbadal v snehu vytopený asi 1 m vysoký kráter od teplých výparov z podzemia. Vytopené miesto sa nachádzalo v južnom svahu Krakovej hole nad sedlom Javorie v nadmorskej výške 1599 m. Už v máji toho roku sme začali…

Prieskum pod Grand Ferrandom

Cieľom akcie bolo preskúmať jaskynnú výplň a určiť čí vo výplni sú prítomne aj žuliaky. Prítomnosť žuliakov sa nepotvrdila a výplň je tvorená výlučné z lokálnych zdrojov – vápencov a rohovcov.

Večná robota

Po dlhšom čase sme sa rozhodli pokračovať v rozoberaní závalu a pukliny vo Večnej robote za Kúpeľmi kde chýba na povrch asi 27 m prípadne aj viac ak sa zmení smer chodby pod kótu.

Chourum des Alliés

S Martinkom sme robili okruh okolo Agards (2556 m nám), čo je vrchol na juh od l’Obiou (2789 m n.m). Pri zostupe cez Combe de la Fuvelle sa nám podarilo lokalizovať vstup do vyľadnenej priepasti Chourum des Alliés (približné v 2270-2350 m n.m),

Francúzske svište sa činia

Navštívili sme Baume de Jalabres s cieľom overiť prítomnosť nezoxidovaných alluvialných sedimentov pre palynologickú analýzu. Pod turistickým chodníkom v línii jaskyne sme skonštatovali nový sviští výkop.