Montáž rebríkov

V rámci výskumu jaskyne Jalabres vo Francúzsku Marianka nás požiadala či by sme jej nevyrobili dva oceľovo lanové rebríky na ľahšie sprístupnenie dvoch stupňov aj pre starších geológov.

Rebríky sme pripravili na Slovensku, montáž priečok urobil Ondro a montáž rebríkov aj s dopravou som zrealizoval Ja. Keďže sa jednalo o pomerné väčší náklad na vynášku k jaskyni, ktorej sa vchod nachádza v cca 2400 m n. m. sme si náklad rozdelili podľa veku a nie podľa pohlavia. Marianka si naložila optimálnych 25 kg a nám starším nosičom zostalo asi po 15 kg. Vo výbave okrem vŕtacieho kladiva náhradných akumulátorov pre každé náradie a montážnych prvkov a náradia sme mali aj akumulátorovú rozbrusovačku pre skrátenie rebríka, nakoľko rozmery sme zistili len z rezu mapy a starších fotografii, ktoré sme mali nafotené. Ako sa neskôr ukázalo hodila sa aj ta a dve priečky som musel vyhodiť. Montáž sme zvládli za cca 5 hod, a rebríky hneď vyskúšali dokonca aj domáci horolezci sa tam naďabili a taktiež ich otestovali. Na to že v jaskyni je 1°C mali v celku slušné „oblečenie“.