Javorová priepasť

31. 3. 1985 pri zjazde z Krakovej hole do Javorového sedla Marián zbadal v snehu vytopený asi 1 m vysoký kráter od teplých výparov z podzemia. Vytopené miesto sa nachádzalo v južnom svahu Krakovej hole nad sedlom Javorie v nadmorskej výške 1599 m. Už v máji toho roku sme začali na novej lokalite pracovať a trvalo to až do júna 1986 kde sa členom Speleoklubu Detva podarilo po cca 40 m kopaní preniknúť konečné do jaskynných priestoroch.

Jaskyňa je hlboká 313 m a dlhá cez 2 300 m. Má dve dlhé vetvy. Pravá vetva má priepasťovitý charakter až do hĺbky 160 m pričom najväčšia priepasť Detvianska ozvena má 40 m. Druhá vetva má stúpajúci charakter a vychádza na povrch druhým taktiež prekopaným vchodom. Zaujímavá je dolná časť jaskyne kde v Diamantovom meandri sa nachádza sádrovec. Celá jaskyňa okrem Detvianskej ozveny je sprístupnená stabilnými lanovo duralovými rebríkmi a menšie stupne drevenými rebríkmi. V jaskyni sa nachádza cca 50 ks rebríkov.

Jaskyňa je vytvorená v horninách krížňaského príkrovu až nad úrovňou vchodov vystupuje karbonátova čiapka chočského príkrovu. Prieskum jaskyne môže pokračovať v dolnej časti jaskyne kde sú ale pomerné úzke priestory a taktiež vo vetve Smer Kosienky, ktorá má ale stúpajúci charakter a taktiež sú tu úzke priestory.

 • Horný vchod do javorovej priepasti foto L.Vlček
 • v priestoroch po výkopoch
 • objavný meander
 • retro druhá priepasť foto P. Hipman
 • retro na dne druhej pripasti foto P. Hipman
 • retro zľaňovanie do Žikešovho zvona foto P. Hipman
 • rebrík v Žikešovom zvone
 • Žikešov zvon
 • druhá priepasť
 • výstup druhou priepasťou
 • na dne druhej priepasti
 • objavný nápis na dne druhej priepasti v 1986

Pridaj komentár

Meno *
Email *
Adresa webu