Na Krakovke 499,86m

Pod dlhšom čase t.j. 12 rokoch sme zase posunuli prevýšenie Systému Hipmanových jaskýň o pár metrov ďalej..

“prehĺbenie” lepšie povedané prekopanie do plusu sa nám podarilo vo Večnej robote za sifónom Kúpele, kde sme sa prekopali cez 12 m zával a puklinu k ďalšiemu pravdepodobne povrchovému závalu pod sedlom nad Čiernou dolinkou kde nám chýba ešte cca 15 m. Práca v závale je veľmi nebezpečná a veľmi náročná nakoľko okrem skál a hliny nám ešte do toho kvapčila voda a tak robota je možná len v gumenej kombinéze. Okrem toho nakopaný materiál sa musel presúvať asi 20 m nižšie na dno meandra. Na zabezpečenie proti zavaleniu sme používali železné rozperné prvky, ktoré sa dajú nastaviť podľa potreby. Okrem toho za tieto rozperky sme ešte dávali aj drevené štiepance a tak práca sa stála pomerne bezpečná. Záver závalu stúpa kolmo a jeho bezpečnosť si vyžiada asi ďalšie zabezpečenie. Vzdušná komunikácia na konci závalu je veľmi zvláštna a zdá sa, že sa tu stretávajú asi dva prievany, jeden z blízkeho povrchu, ktorý je ale veľmi slabý a potom ďalší, ktorý vychádza asi z inej časti zatiaľ nepoznanej.