Drevené rebríky

Februárová akcia v jaskyni Záskočie ma presvedčila o tom, že drevené rebríky v tejto jaskyni prieskumníkom veľmi pomáhali k pomerne ľahkému a najmä rýchlemu presunu na dno jaskyne, kde prieskum neustále pokračoval. Aj keď zopár rebríkov z tých cca 30-tich už po skoro 30 rokoch by ťažšiu váhu cez 100 kg asi nevydržalo ,  ostatné boli skoro v perfektnom stave a bezpečné. Dokonca sa tam nachádza aj jeden z najdlhších drevených rebríkov na Krakovej holi.

Príprava dreva na výrobu rebríkov bola opísaná  v Spravodaji č. 4/2006 a je taká istá ako v prípade výdrevy.

A/ Sprístupnenie meandrov pomocou drevených priečok.

Na jednoduchší pohyb meandrami sa nám veľmi osvedčili drevené priečky obr. č. 1, ktoré narežeme na šírku v  mieste meandra, kde ich chceme umiestniť. Dĺžka priečky by mala byť nepatrne väčšia ako je šírka meandra na vyhliadnutom mieste, aby sa mohli kladivom dobre ukotviť  a pri zatĺkaní  sa nerozštiepili. Jaskynná vlhkosť   už  zabezpečí stabilitu  priečok. V niektorých prípadoch sa môžu priečky zaistiť aj dreveným klinkom.  Drevené priečky majú priemer od 6 cm -do 12 cm, závisí aj od dĺžky priečok – čím dlhšia priečka tým väčší priemer. Maximálna dĺžka priečky by  ale nemala presiahnuť 1 meter.

B/ Sprístupnenie menších stupňov pomocou drevených rebríkov.

Na sprístupňovanie menších stupňov do 5 m, používame najčastejšie drevené rebríky. Na prstoch jednej ruky by sa dali zrátať nahrčkané lanká ešte poľskej výroby namontované v jaskyniach na Krakovej holi. Kto ale raz skúsi ísť po elegantne sprístupnených častiach jaskyne po drevených rebríkoch, ten už takéto lanká  nechce ani vidieť. V jaskyniach na Krakovej holi týchto rebríkov je skoro 90 a po zhruba dvadsiatich rokoch sme ich max. 10 vymenili . Väčšinou sa vymieňali tie kde nebolo použité zdravé drevo.

Základné časti rebríka obr. č. 2 :

nosná časť: 2 ks žrde, žŕdky ø od 3 cm po 12 cm, dĺžka podľa sprístupňovaného stupňa žŕdky na opretie rebríka,

priečky na rebrík: ø3cm až 6 cm, šírka priečok od 35cm do 50cm, počet podľa dĺžky rebríka, umiestnenie každých 30 cm jedna priečka; hrubšie priečky sa môžu rozštiepiť a upraviť, upraviť je potrebné aj konce priečok zakresaním sekerkou na dĺžke cca10-15 cm do hrúbky 2-3cm,

spojovacie prvky – klince 80-ky ( na jednu priečku 4 ks), pozinkovaný drôt, spojovacie plechy, skrutky, klince 120 -150-ky.

Postup pri zhotovovaní rebríka

V tejto časti opíšem zhotovovanie jednoduchých rebríkov, kombinovaných a spojovaných rebríkov.

Jednoduchý rebrík

Zhotovenie takéhoto rebríka ak je pripravený materiál, je možné počas akcie a stačia na to dvaja ľudia a ešte sa môžu venovať aj prieskumnej činnosti. Predtým  si však treba odmerať dĺžku sprístupňovaného stupňa a pripraviť si materiál  potrebných rozmerov a počtu priečok obr. č. 3 a 4 ešte pred jaskyňou, aby sme nemuseli zbytočne nosiť drevo do jaskyne  a potom von. Keď už máme žrde a priečky upravíme si  miesto, na ktorom bude rebrík stáť  v jaskyni,   aby sa  nemohol voľne pohybovať. Žŕdky oprieme o hranu stupňa a odspodu na ne začneme pribíjať priečky rebríka. Presah priečok od žrdiek by mal byť max 5 cm. Priečku pribijeme 2 klincami na každom konci klince umiestňujeme diagonálne. Priečky od seba umiestňujeme vo vzdialenosti 30 cm,  ak to situácia nedovoľuje, môžu byť aj bližšie, dobré je však dodržať ich rovnakú vzdialenosť.  Nakoniec je potrebne rebrík na pevno ukotviť.  Varianty ukotvenia sú rôzne, na obrázku obr. č 5.  je ukážka najjednoduchšieho ukotvenia pomocou pozinkovaného drôtu.

      Kombinované rebríky    

Kombinované rebríky najčastejšie používame v stupňoch, ktoré majú viac ako žŕdka, ktorá prejde úzkymi jaskynnými priestormi a je väčšinou dvojnásobnej hĺbky ako dĺžka žŕdky. Pri montáži takýchto rebríkov je nutné použiť pomocnú nosnú žŕdku (žŕdky), ktoré sa snažíme vhodne umiestniť a oprieť v priestore stupňa a to tak , aby sme mohli rebríky lepšie stabilizovať, môžeme využiť aj menší balkónik, ktorý nám ponúka reliéf jaskyne obrázok obr. č.6.

      Spojované rebríky

Používajú sa na prekonanie menších studní, do 10 m; v jaskyni Záskočie slúži už 30 rokov rebrík, ktorý má 12 m. Rovnako sa dajú spojované rebríky použiť tam, kde nie je cez úzke prístupové chodby možné preniesť žŕdky potrebnej dĺžky. Spojenie môžeme urobiť jednoducho zakresaním spojovaných žrdiek a pribitím väčšími klincami obr. č. 7. Spoľahlivejšie spojenie sa robí pomocou duralových alebo ešte lepšie antikorových plechov a imbusových skrutiek M 8 s maticami. Na obrázku obr. č. 8 sú rozmery plechov, pred použitím ich treba vytvarovať do oblúka podľa priemeru použitých žŕdok. Miesto spoja rebríka je dobré pre lepšiu stabilitu vystužiť opretím o protiľahlú stenu pomocnými žŕdkami, ako je to na obrázku obr. č. 2.

       Likvidácia rebríkov

Keďže všetko má určitú dĺžku životnosti, tak je to aj u drevených rebríkoch, hlavne u tých kde použitý drevený materiál bol už napadnutý drevokaznými hubami obrázok obr. č. 9 a napriek tomu sme ho v jaskyni namontovali. Potom nám nič iné nezostáva, len poškodený rebrík vymeniť a napadnutý drevený materiál vyniesť z jaskyne von a najlepšie ho spáliť. Nedoporučujem ponechávať napadnuté drevo v jaskyni, nakoľko výtrusy z drevokazných húb sa môžu dostať na ďalšie drevo a verte, že so vzdialenosťami a jaskynnými podmienkami nemajú veľké problémy.

Na záver série troch príspevkov o vystrojovaní jaskýň, uverejňovaných postupne v Spravodaji SSS, sa chcem poďakovať tým, ktorí sa veľkou mierou pričinili o to, že pohyb v jaskyniach na
Krakovej holi je pomerne jednoduchý a bezpečný a zvládli ho aj dievčence zo strednej školy. Členovia jaskyniarskej skupina Speleo-Detva pod vedením Petra Hipmana (1940 – 1999) takto sprístupnili skoro 1500 m vertikálnych častí jaskýň v dĺžke viac ako 5 km.

Vypracoval Ing. Marián Jagerčík   3/2007