Farbenie toku v jaskyni Trous de Tune

Alex s kolegami realizovali farbenie toku v jaskyni Trous de Tune flouresceinom. Vyvieračky Grandes et Petites Gillardes monitorovali vyše týždňa bez pozitívneho výsledku. 20 Apríla bol Alex skontrolovať prístroje a zavolal ma robiť mu spoločnosť a menšiu asistenciu. V hlavnej vyvieračke (Grandes Gillardes) bol nainštalovaný fluorimeter so sondou, ktorý priebežne automaticky snímal koncentrácie v toku vyvieračky. Ukázalo sa, že  farbenie bolo pozitívne po 8 dňoch a farbivo tieklo už 3 dni.

Koncentrácie boli relatívne konštantne, i keď slabé (okolo 50 ppb), a začínali klesať. V menšej vyvieračke (Petites Gillardes) bola nainštalovaná automatické pumpa, ktorá odoberala vzorky každých 6 hod. S Alexom sme zmerali rezistivitu  vzoriek a preliali ich do sklenených flakonov na analýzu fluorimetrom v laboratóriu. Prietok vo vyvieračkách bol slabý, teplota 6,6 °C. Je relatívne sucho už dlhší čas nepršalo (naposledy výdatne pršalo prvy Aprílový vikend) a voda je hlavne z topiaceho sa snehu. Alex bude interpretovať výsledky z hydrogeologického pohľadu. Ďalšie farbenia v iných jaskyniach sú naplánovane počas 2017.