Lanový rebrík s Al priečkami

Dlhodobý prieskum priepastných jaskýň vyžaduje vyriešiť ich optimálne sprístupnenie. Na prekonávanie zvislých stupňov sa nám osvedčili stabilné lanové rebríky. V jaskyniach na Krakovej holi ich máme namontovaných viac ako 460 metrov: v Starom hrade 180 m, vo Večnej robote 67 m, v Javorovej priepasti 170 m  a v jaskyni Záskočie asi 42 m. Spolu približne 33 ks rebríkov od dĺžky 5 m až po 45 m (Studňa radosti). Pohyb po takto vystrojenej jaskyni sa stáva turistickou záležitosťou a do 400 m hĺbky sme schopní zísť za jeden a pol hodiny. Pred dvoma rokmi sme síce museli v SH urobiť výmenu 6 ks rebríkov vrátane toho najdlhšieho z dôvodu nepriaznivých podmienok – striekajúca voda a ďalšie objektívne príčiny. Predpokladaná životnosť je však 20 a viac rokov v závislosti od použitého materiálu a umiestnenia v jaskyni. Na výrobu komponentov je možné využiť kapacity najbližšieho strojárenského učilišťa. Zmontovanie rebríka je potom pri troche praxe a skúseností rutinná záležitosť. Naposledy sme v bivaku zmontovali 10 m rebrík za 4 hodiny a v jaskyni ho namontovali za necelé tri hodiny. Predbežná cena materiálu vychádza na 100 € na 10 m rebríka aj s pomocným materiálom.

Základný materiál na zhotovenie rebríka
A. Lano
Oceľové lepšie antikorové šesťpramenné lano s priemerom 8 mm STANDARD 6 x 19 = 114 drôtov (ČSN 02 4322, DIN 3060) Už pred začatím výroby rebríka je potrebné presne zmerať rozmery priepasti, dĺžku pravého a ľavého lana aj s potrebnými presahmi na ukotvenie. Kotviace body je dobré buď priamo navŕtať, alebo poznačiť ceruzkou na vytypované miesta. Na zaznačenie rozmerov sa dá použiť náčrtok podľa obr. 2.
Príprava lana:
1. Odmerať potrebnú dĺžku lana, na mieste rezu ho zacínovať proti rozpleteniu na dĺžke 10 cm a uprostred opatrne rozrezať pílkou na železo alebo rozbrusovačkou tak, aby sa nerozpletalo.
2. Konce lán po rozrezaní opätovne zacínovať v dĺžke min. 5 cm a upraviť brúsnym papierom na priemer 8 mm.

B. Priečka rebríka
Al plech hrúbky 1,5 alebo 2 mm AlMg3 (EN-5754)
Príprava priečky:
Nastrihať z tabule plechu, zraziť hrany, poohýbať a navŕtať otvory podľa technického výkresu (obr. 1a, obr. 1b).

C. Vymedzovacia rúrka do priečky rebríka
Antikorová rúrka 10 x 1 mm Materiál 1.4301 (potravinársky antikor)
Príprava rúročiek:
1. Narezať na sústruhu na dĺžku 17 mm pre rebrík do 10 m alebo 26 mm pre rebrík do 20 m (obr. 3).
2. Vzhľadom na to, že sa nám nepodarilo zohnať rúrky s vnútorným priemerom 8,5 mm, je potrebné ichna tento priemer rozlisovať (pripraviť si prípravok na lisovanie na klasický lis alebo ručne kladivkom).

Zmontovanie rebríka
Pripravené laná odrezané na potrebné dĺžky spoločne spojíme pomocným drôtikom, pričom necháme potrebnú voľnú dĺžku na ukotvenie rebríka v jaskyni. Červenou nezmazateľnou fixkou poznačíme vo vzdialenostiach 33 cm uloženie priečok na celej dĺžke lana, pričom dbáme, aby sa laná navzájom neposúvali – mohli by sme mať neskôr problémy so šikmosťou priečok. Laná potom rozpojíme a začneme na ne nasúvať priečky chrbtom profilu od seba, medzi otvory na priečke ešte predtým vložíme rúročky. Po nasunutí rozmiestnime priečky na už poznačené červené značky. Môžeme si pomôcť drevenou šablónou na zachovanie rovnakých rozstupov priečok. Rúročky medzi priečkami zalisujeme kliešťami s upravenými koncami dotyku pre lisovanie.

Montáž rebríka v jaskyni
A. Montážny materiál

Lanová svorka Din 1142 M 10, Lanový napinák Din 1480 M 10,Kotviace oko, krytka na skrutku M 10 – horné a dolné kotvenie,Ťažký nit, prípadne lepiace kotvy M 10

B. Montážne náradie
Na montáž rebríka v jaskyni je potrebné zobrať so sebou minimálne toto náradie:
vŕtaciu súpravu na osadenie 4 kotviacich nitov vidlicový kľúč podľa použitých matíc

C. Vlastná montáž rebríka v jaskyni
Montáž rebríka by mali zvládnuť dvaja trochu zdatní majstri minimálne za tri hodiny. Postup je zrejmý z priloženej fotodokumentácie a stručného komentára.

Po zavesení rebríka na horné kotviace body osadíme spodné uchytenie. Na lano za pomoci svorky (postačí aj jedna na každé lano) upevníme lanový napinák v roztiahnutom stave. Po spojení s kotviacim okom rebrík stabilizujeme dotiahnutím napinákov.

Fotografie: E. Hipmanová, P. Hipman a M. Jagerčík