Bonnet de l’Evêque

Zimny prieskum pokračuje tentoraz  na Bonnet de l’Evêque kde sme spozorovali viacero krasových javov. V severnej stene Tête de Lapras vo výške cca 2400 m vytekal z otvoru v stene ľadopád.

Na hrebeni Bonnet de l’Evêque sme pozorovali výpar v snehu v nadmorskej výške cca 2650 m (výpar v sutine). V severnej stene medzi Obiou a Malpasset sa nám zdalo, že sme videli obrysy priepasti vďaka čerstvému snehu. Prístup k ľadopádu a k tejto priepasti sa zdajú byť náročne. Marianna Jagerčíková