Puits de Bans, Crève Coeur

Občasná vyvieračka Puits de Bans je pod našim dohľadom už zo 4 dni. Výrazný snehový odmäk s nepretržitým dvojdňovým dažďom naznačoval, zem by vodný stĺpec mohol vystúpiť 200 m, ktoré ho oddeľujú od povrchu.

Vyvieračka začala chrliť pravdepodobne už 22 Novembra, vzhľadom na výšku rieky Souloise v Saint Disdieri, no kvôli chrípke som tam za dažďa nemala chuť iste. 23 Novembra ráno bola vyvieračka aktivita a podlá výšky omočených okrajov, voda už aj klesla. Voda vo vyvieračke bola cysta. Príjemným prekvapením bolo stretnúť pána Bonhomma, ktorý prišiel odobrať vzorku vody. Pán Bonhomme napísal pred 40 rokmi prvú hydrogeologickú štúdiu o Dévoluy a realizoval viaceré úspešne farbiace pokusy v miestnych jaskyniach. Svojej vášni pre podzemne vody zostava verný, napriek svojmu vysokému veku.

Poobede (6h neskôr) sme boli znova o mrknúť Puits de Bans s kamarátkou Maryannou a stretli sme sa s Bernardom. Prietok vo vyvieračke zjavne poklesol, v úvodnej vani podlá výšky vody zo cca 30-50 cm. Aktivita však bude pravdepodobne pokračovať ešte niekoľko dni, keďže predpoveď hlási ďalšie dva dni intenzívneho dažďa. S Bernardom sme sa tiež boli pozrieť vo vchode do občasnej vyvieračky Crève Coeur. Tato však počas tejto dažďovej epizódy nebola ešte aktívna. Podlá Bernatrda sa vchod nachádza o 11 m vyššie ako Puits de Bans, takže vyvieračka vyžaduje viacej zrážok, aby bola aktivovaná.

Za 11 rokov som videla Puits de Bans aktívnu tretí krát. Prvý krát to bolo v Máji 2008, druhý krát na jeseň 2014. Vyvieračka je aktívna priemerne raz ročne a aktivita trvá niekoľko dni. Marianna Jagerčíková